Panel warstw pokazuje elementy strony takie jak galerie, przyciski, obrazki na danej podstronie. Kolejność elementów w panelu odpowiada ich ułożeniu względem siebie (elementy na górze są położone najwyżej). Panel warstw pokazuje tylko elementy bieżącej podstrony. Możesz dowolnie przeciągnąć element w Panelu warstw aby zmienić jego położenie w górę lub w dół względem innych elementów.


Aby wyświetlić panel warstw klilknij w Zarządzaj stronami -> Warstwy.
Następnie pojawi się Okno panelu warstw:

Elementy w panelu:

1.  Traker  pokazuje bieżącą stronę, na której położone są elementy wyświetlane w okienku warstw.

2.  Ikonka oka – pokazuje lub ukrywa element. Ukryty element nie będzie widoczny po publikacji.
3.    Ikonka kłódki – włącza lub wyłącza aktywność elementu na myszkę.


    Dodatkowo na warstwach pojawia się specjalny element PageContainer Jest on niewidoczny w edytorze, ale zawiera podstrony. Np. na stronie wzorcowej, jeżeli istnieją podstrony, zobaczysz w okienku warstw PageContainer. Jeżeli chcesz aby inny element był nad lub pod stronami, możesz wykorzystać okienko warstw i przenieść element nad lub pod strony (PageContainer).