Jeżeli chcesz zarządzać stronami kliknij w ikonę Zarządzaj stronami.Okno Zarządzaj stronami umożliwia dodawanie, usuwanie, zmianę kolejności stron i podstron, a także zmianę właściwości każdej strony pod SEO.Zawsze edytujemy tylko i wyłącznie jedną zakładkę na raz (dowolną stronę lub podstronę). Aktualnie edytowana zakładka ma podświetlone tło.


Elementy interfejsu:

1.  - pokazuje którą stronę obecnie edytujemy. Jeżeli dodajemy jakikolwiek element, doda się on na podstronę, która jest podświetlona na niebiesko.

2.  - pokazuje, którą podstronę obecnie widzimy. Możliwa jest sytuacja, gdzie mamy więcej niż jedno „oko” w strukturze. Sytuacja powyżej oznacza, że widzimy stronę O nas oraz jej pierwszą podstronę Historia.

3.  - dodaje stronę na tym samym poziomie na którym się znajdujemy.


4.  - dodaje podstronę (rozbudowuje bieżącą stronę o kolejne podstrony, np. przy zaznaczonej stronie Kontakt, możemy w ten sposób dodać podstrony Mapa oraz Adres


5.    - zmieniają kolejność stron.


6.  - duplikuje stronę.


7.  - usuwa zaznaczoną stronę.Opcje pojawiające się na najazd na wybraną podstronę:

1.  - umożliwia zmianę nazwy podstrony. Jest to nazwa, która jest widoczna w podłączonym menu.


2.  - zawiera dodatkowe opcje podstrony takie jak SEO, czy opcja niepokazywania strony w menu.


Uwaga!

W długich stronach tzw. Scrolling site'ach ze względu na płaską strukturę strony można dodawać sekcje. Nie ma jednak możliwości dodawania podzakładek. 

Możliwa jest zmiana ich kolejności.